Bets Groot-Water

Fijn om dit jaar weer met “de Kunstroute Drechterland” mee te doen.

Samen met Roelie de Vries, exposeer ik in onze fruitschuur.

Hierdoor is er een mooie wisselende collectie.

Ik vind het leuk om jullie te ontmoeten tijdens de “Kunstroute Drechterland”.

Bets

Wijmers 7,

1608 HJ Wijdenes

telf: 06 29358987

email: bmgrootwater@gmail.com

Website: www.kunstroutedrechterland.nl

facebookpagina: Kunstroute Drechterland 2022