Contact

Heeft u vragen of opmerkingen? Neem gerust contact op met een van ons.

Voorzitter
Gerda Koopman
info@kunstroutedrechterland.nl
06-51887220

Penningmeester
Marian Groen
mariajozephina.groen@gmail.com
06-51476524
Bankrekeningnummer:
NL 73 RABO 0317 3982 61

Secretaris
Loes Zorge
info@kunstroutedrechterland.nl
06-42783628

Website
Loes Zorge
info@kunstroutedrechterland.nl
06-42783628

door op `submit` te drukken verstuurt u dit formulier naar Kunstroute Drechterland