Frans Frijns

Op zoek naar een geschikte uitdrukkingsvorm voor het contact met de realiteit leken, jaren en jaren geleden, tekenen of schilderen bijvoorbeeld niet geschikt.

Het moest dichter bij de grond: klei leek zomaar ideaal. En dat is zo gebleven. De verdere vormgeving werd geïnspireerd door daarbij aansluitende vormen. Wat is meer geschikt dan de slakkenhuisjes, al daterend uit de verbazing van de kindertijd, of de schelpen op het strand.

Dat verbreedde zich weer tot andere natuurvormen: de structuren in de Limburgse mergelwanden, de grotten en holen die daarin waren ontstaan, of de vermolmde houtresten van gekapte bomen uit de oprijzende wanden van de geheimzinnige holle wegen, waardoor je in het binnenste van zo’n boom kon doordringen.

Dat contact met de aarde is altijd thematiek en inspiratiebron gebleven voor mijn artistieke activiteiten. Hoe kan het ook anders dan dat klei het meest geschikte materiaal is om die verbondenheid met grond en aarde tot uitdrukking te brengen. Het in stand houden van die verbondenheid werken mijn handen uit in het boetseren van de klei.

De mens is gemaakt van kleiaarde, zei de Bijbel al en citeerde ooit de begeleider van de keramische werkgroep waarvan ik zo’n 25 jaar lid ben geweest, bij een expositie van mijn werk.

Sindsdien ben ik zelfstandig verder gegaan: scheppen in kleiaarde. Daarnaast geef ik tegenwoordig cursussen over filosofie en literatuur: de vragen over de mens die daarin aan de orde komen werken uiteraard door in de vormgeving van mijn beelden: en het omgekeerde is dan weer eveneens het geval.

Frans Frijns

Drieboomlaan 3

1624 BA Hoorn

telf.: 0229 231795

email: fransfrijns@hetnet.nl

Ik exposeer op het adres Bamboetuin, Dorpsweg 125 Schellinkhout