Privacybeleid

 

De Stichting Kunstroute Drechterland heeft tot doel:
“het bevorderen van de bekendheid van het publiek met beeldende kunst in de gemeente Drechterland”

De stichting tracht dit doel o.m. te verwezenlijken door het organiseren van een jaarlijkse Kunstroute, waarbij beeldend kunstenaars in de gemeente Drechterland hun ateliers openstellen voor het publiek.
De Kunstroute Drechterland wordt altijd in het 3e weekend van juni gehouden.

De Stichting Kunstroute Drechterland nodigt daartoe bewoners van de gemeente Drechterland uit om deel te nemen aan de Kunstroute. Ook exposanten van buiten de gemeente Drechterland worden in de gelegenheid gesteld hun werk te exposeren in één van de tuinen of ateliers van bewoners van Drechterland, of in een locatie die de Stichting Kunstroute Drechterland ter beschikking stelt.

De exposanten of gastexposanten leveren (persoons)gegevens aan de Stichting Kunstroute Drechterland om bekendheid te geven aan hun atelier of locatie waar geëxposeerd wordt. Er wordt een flyer samengesteld waarop in principe de namen van de exposanten, de adressen en de techniek (schilderijen, beelden, keramiek, houbewerking, textiel, sieraden e.d.) worden vermeld. Daarbij worden foto’s van de werkstukken van de deelnemers gepubliceerd.

De website van de Kunstroute Drechterland promoot het werk van de kunstenaars door foto’s te tonen van het werk van de deelnemers met naam en techniek, een stuk tekst van de kunstenaar, naam, adres, eventueel telefoonnummer, emailadres en webadres.

De uitvraag en verwerking van de persoonsgegevens van de deelnemers beperkt zich uitsluitend tot het doel van de Stichting Kunstroute Drechterland om eenmaal per jaar kunstenaars in de gelegenheid te stellen hun werk te exposeren.

De leden van het bestuur van de Stichting Kunstroute Drechterland zijn bevoegd om deze gegevens te gebruiken en te bewaren voor dit doel en gaan hiermee zorgvuldig om.

Deelnemers kunnen ten allen tijde hun gegevens wijzigen of een verzoek indienen om gegevens te verwijderen.
Op verzoek van de deelnemer zal de Stichting inzage geven in de gegevens die worden verwerkt.